BASIN BÜLTENLERİ
ÜYELERİMİZ İÇİN EKONOMİK İSTİKRAR PAKETİ AÇIKLANDI
Tarih: 19 Mart 2020 Perşembe 11:17

Bildiğiniz üzere yaklaşık bir hafta önce ilk vakası tespit edilen corona virüs hastamızdan sonra oldukça hızlı bir şekilde adımlar atılmaya başlandı. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere pek çok bakanlığımız bu konuda çalışmalar yürüttü. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’ da bu çalışmalara koordineli olarak katılmıştır.

 

Bizler de Bodrum Ticaret Odası olarak 17 Mart tarihinde covid19 un Bodrum’a sosyal ve ekonomik etkilerini özetleyen işletmelerin talep ve önerilerini içeren detaylı bir raporu TOBB aracılığı ile yetkililere ilettik.

 

Üyelerimizden gelen bu taleplerin pek çoğunun “ekonomik istikrar paketinde” yer aldığını görüyoruz. Üyelerimiz bu süreçte tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen risklerle baş başa kalacağından, turizm ve turizme bağlı tedarik zinciri, gıda, imalat, tekstil ve benzeri birçok sektörün zincirleme etkileri nedeni ile vergi, istihdam gibi pek çok alanda kullanılacak desteklerin sektörlere dikkat edilerek verilmesini önerdik.

 

Başta istihdam, ekonomik daralma, vatandaşlarımızın sosyo-psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi için tüm kişi ve kurumların gerekli tedbirleri alarak bu süreci en az hasarla atlatılacağına inanıyoruz.

 

Bodrum Ticaret Odası olarak, binamızda “sosyal mesafeyi” koruyarak verdiğimiz hizmetlere devam ediyoruz. ancak gerek personelimizin gerek üyelerimizin sağlık ve güvenliği için online işlemler, telefon ve e-posta ile işlemlerimizi yürütürken, üyelerimize gerekli duyuruları web ve sosyal medyadan en hızlı şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz.

 

18 Mart 2020 Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, 100 milyar liralık “Ekonomik İstikrar Kalkanı” destek paketinde Odamız tarafından önerilen bir kısım tedbirler yer almaktadır. Ayrıca nakit akışı bozulan firmalarımız diğer sorunları ile çek-senet sorunları ve diğer problemler ile çözümleri ve yapılacak desteklerin bu paket den sonrada peyderpey devam ettirileceğine inanıyoruz. Üyelerimizi ve tüm Bodrumluları etkileyecek önlemleri özetleyecek olursak:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay erteleniyor.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacak.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriliyor.

5- COVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edilecek.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülecek.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlanacak.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay ertelenecek.

13- Asgari ücret desteğine devam edilecek.

14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edilecek.

15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacak.

16- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılacak.

17- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştirecek.

 

Bodrum Ticaret Odası olarak üyelerimizin yaşadıkları sorun ve ihtiyaçları odamızla paylaşmasını, bu süreçte özellikle iletmesini önemle rica ediyoruz. Üyelerimizden gelecek her öneri ilgili kurumlarla ve TOBB ile paylaşılarak gerekli tedbirin alınması desteklenecektir.

Ülkece yaşadığımız bu sürecin ivedilikle son bulmasını temenni eder, tüm ülkemize sağlıklı, istikrarlı ve refah içinde yaşayacağımız günler dileriz.

 

Saygılarımızla,

Mahmut S. KOCADON

Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer Basın Bültenleri