KUYUM TİCARETİ YAPAN İŞLETMELERE HATIRLATMA

24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından “KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayınlandı.

Bu çerçevede son başvuru süresi olan 31.12.2021 tarihi 30.06.2022’ye uzatılmıştır. Bununla beraber, 14.4.2021 tarihi itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan kuyum işletmelerinin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen,  mezkûr maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile işletmelere verilen süre (30.6.2022) sona erinceye kadar yapılacak yetki belgesi başvurularında işletmeden, "ustalık belgesini 31.12.2022 tarihine kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle" ustalık belgesinin yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılabilecektir."

Yukarıda belirtilen durumda olan işletmelerin KTBS sistemine müracaat ederken aşağıda yer alan taahhütnameyi mutlaka doldurmaları ve sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine önemle sunarız.

 

Ek: TAAHHÜTNAME

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 01.07.2022 tarihinde yazdırılmıştır.