AVRUPA KOBİ HAFTASI

KOSGEB tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen 17.09.2021 tarih ve 6469 sayılı Avrupa KOBİ Haftası konulu yazıda;

Avrupa Birliği (AB), KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve gençlere girişimciliğin özendirilmesi için; AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımını sürdürmektedir.


Bu kapsamda ülkeler her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir hafta boyunca kendi seçtikleri temalar çerçevesinde Avrupa KOBİ Haftası’nın mantığına uygun etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra yıl boyunca da benzer etkinliklerle Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftasında Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 38 katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede, 2011’den itibaren açıklanan istatistiklere göre yapılan etkinlik sayısı açsısından ülkemiz birinci sırada yer almaktadır. Kurum kuruluşlarınız etkinlikleri vasıtasıyla bu sürece yoğun ve değerli katkılar vermektedir.

Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu ülkemizde KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=en) kaydedilmesi; 15-21 Kasım 2021
döneminde ise etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz etmektedir.

Etkinliklerde kullanılabilecek görsel için COSME Türkiye Projesi sayfasında (https://cosme.kosgeb.gov.tr/cerceve-kosullarin-iyilestirilmesi-bileseni/) Avrupa KOBİ Haftası bölümünde bulunan içerikten yararlanmak mümkündür.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 25.01.2022 tarihinde yazdırılmıştır.