TOBB’A YAPILAN BAĞIŞLARDA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde Bodrum, Milas, Marmaris, Manavgat ve Antalya’da gerçekleşen orman yangınları ile Batı Karadeniz’i etkileyen sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerin zararlarının karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizce Ankara Valiliği’nin 02/08/2021 ve 17/08/2021 tarihli olurlarıyla yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kampanyaya destek veren kurumlar vergisi mükelleflerinin, nakdi bağışlarının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan olur çerçevesinde;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-e maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamının vergi yükümlülerince beyanname üzerinden indirim yapılabileceği belirtilmiştir.

Kurumlar vergisi mükellefi olan üyelerimizin bu kapsamda yaptıkları bağışları için; bağış tutarının gösterildiği makbuz veya banka dekontları indirim teşvikinden yararlanılması için muhafaza edilmesi gerekli olup, TOBB tarafından bağış yapan kurumlar vergisi mükelleflerine iletilecektir.

Kurumlar vergisine tabi üyelerimizin bilgisine önemle sunarız.

 

Bağış kampanyası hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 27.10.2021 tarihinde yazdırılmıştır.