23 ARALIK 2021 TARİHLİ YENİ UYGULAMALAR HAKKINDA DUYURU

23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri aşağıda bilgilerinize özetlenmiş olup, covid-19 pandemisi ile işletmelerimizin yeni uygulamalara dikkat etmesini önemle rica ederiz.

  1. 3316 nolu Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31.01.2021 tarihine kadar uzatıldı.
  2. 3317 nolu Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kısa çalışma ödeneği süresi 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldı.
  3. 3318 nolu Cumhurbaşkanlığı kararı ile, KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV %18 yerine %8, konaklama hizmetlerinde KDV %8 yerine %1, yeme içme hizmetlerinde KDV %8 yerine %1 olarak uygulanacaktır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-18.pdf
  4. 3323 nolu Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek. Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek. Tüm başvurular Ticaret Bakanlığı’na yapılacaktır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-23.pdf
  5. 401 sıra numaralı MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ de yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398) kapsamında ertelenen bedeller dahil 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve bu alacakların ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi yönünde karar uygulanacaktır. Kanunları uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 398 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ertelenen bedeller dahil 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve bu alacakların ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesini kapsamaktadır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-4.htm
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 19.04.2021 tarihinde yazdırılmıştır.