İL HIFZISSIHHA KARARLARI HAKKINDA DUYURU

İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen Genelgeler doğrultusunda; Muğla Valiliği tarafından İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur.

1- İçişleri Bakanlığı İlgi (a) “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu Genelgesi’nin 11. maddesinde yer alan “Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesi sektörden gelen talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda COVID-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19 Kapsamında Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu eklemelere istinaden aynı rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığındaki “bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresi kaldırılmış ve içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır.

Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında güncelleme yapılmıştır.

Bu kapsamda İlimizde;

07.05.2020 tarih ve 2020/38 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararının 4. Maddesi (k) ve (l) bendinin iptaline;

​2- İlimizde bulunan berber işletmelerinde ustura veya tıraş makinası ile sakal tıraşı yapılmasına izin verilmesine, tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından, uygulama yapacak berberin, maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanmasının zorunlu olmasına,

​3-  Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kurallara uyulması kaydıyla, İlimizdeki bayan kuaförleri ve güzellik salonu/merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumuna izin verilmesine;

​4-  İlimizde bulunan Market ve Süpermarketlerde; çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmasına, ayrıca işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularındaki ilgili rehberdeki güncellemelere riayet edilmesine karar verilmiştir.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 28.02.2021 tarihinde yazdırılmıştır.