KONAKLAMA VE YEME-İÇME SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DENETİMLER

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığımızın ilgi (c) ve (ç) Genelgeleri ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde ve ilgi (e) Genelgemiz ile saat 24:00'e kadar hizmet verebilmeleri yönünde Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı.

Bakanlığımızın ilgi (d) Genelgesi ile otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak uyulması gereken tedbirler Valiliklerimize iletilmişti.

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında, 30 Mayıs-11 Haziran 2020 tarihleri arasında Koronavirüs vaka sayılan 1.000'in altında gerçekleşmesine rağmen 12, 13 ve 14 Haziran 2020 tarihlerinde vaka sayılan 1.1 95, 1 .459 ve 1.562 olarak açıklanmıştır.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan veriler, vaka sayısında düşüş beklenirken artış trendine doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir. Koronavirüsle mücadelede başarı ancak kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkündür. Bu nedenle Bakanlığımızca gönderilen ve yukarıda belirtilen Genelge ve rehberlere uyulması önem arz etmektedir.

Öte yandan, söz konusu Genelgeler ve eki rehberlerdeki mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Bu kapsamda;

1.         Lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) en az haftada 2 kez olmak üzere denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin artırılması,

2.         Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılması,

Valilerimiz/Kaymakamlarımızca;

•          Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve arınan müdürlüğü, ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanması,

•          Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması kararlaştırılmıştır.

İlgili üyelerimizin bilgisine ve dikkatine önemle sunarız.

 

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 28.09.2021 tarihinde yazdırılmıştır.