PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMASI

09.01.2019 tarihli Makam oluru ile yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli olur ile değişiklik yapılan “plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verilmesi uygulaması başlamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuya ilişkin usul ve esasları düzenlediği hüküm kapsamında 30.06.2019 tarihinden itibaren satışa sunulan poşetlerde aranılan şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması,

  • Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey alanın yüzde yirmisini geçmemesi,

  • Sıfır atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması,

  • Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması gerekmektedir.

Tüm üyelerimizin dikkatine sunarız.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 13.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.