TARIMA DAYALI YATIRIMLARA DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 02 Ağustos 2019 tarih 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINAD TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ” ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilerek, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi amaçlanmakta.

Bu kapsamda; 81 ilde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre nüfusu 20.000’i geçmeyen bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler tarafından 02 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık online sistemleri üzerinden başvuru yapılması beklenmektedir.

Proje niteliğine göre; en az 50.000-TL en çok 2.500.000-Tl proje bütçesinin %50’si hibe yoluyla desteklenecektir.

Proje konuları;

  1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

  2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

  3. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

  4. Soğuk hava deposu

  5. Çelik silo

  6. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

  7. Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera

  8. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri

  9. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

  10. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları değerlendirilecektir.

Konu hususunu üyelerimizin dikkatine sunarız.

 

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 25.10.2020 tarihinde yazdırılmıştır.