Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri-2019/16 Sayılı Genelge

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 29.05.2019 tarih ve 5654 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 16.05.2019 tarihli, 44392785 sayılı ve 2019/16 Sayılı Genelge konulu yazısına atfen; Suriye'de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ekte bir örneği yer alan 2019/6 sayılı genelge iletilmiştir.

Ek:2019-16 Sayılı Genelge ve Eki

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 21.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.