İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Duyurusu

TOBB’dan gelen 04.03.2019 tarih ve 2306 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemizde ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için ‘’İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi’’ (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.

Ek: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı(2 Sayfa)

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 22.02.2024 tarihinde yazdırılmıştır.