13. Türk Arap Ekonomi Zirvesi Daveti

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’nden 24/01/2019 tarihinde gelen yazı Ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

 Ek: 13. Türk Arap Ekonomi Zirvesi Daveti

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 19.08.2022 tarihinde yazdırılmıştır.