BODRUM İÇİN ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kasım 2017 tarihinden bu yana, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen, yaratıcılık odaklı kent stratejilerini geliştirmeyi amaçlayarak yola çıkan ‘Yaratıcı Endüstrilerin Gelişiminde Yerel Yaratıcı Kent Ağlarının Rolü’ başlıklı proje kapsamında Bodrum Ticaret Odası organizasyonu ile 25 Ocak Cuma günü ortak akıl toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu’nun moderatörlüğünü yürüttüğü toplantıya çeşitli kurum temsilcileri, STK temsilcileri, sanatçılar ve basın mensupları katıldı. Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu toplantıyı kentin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak adına Bodrum’daki paydaşlardan fikir almak için düzenlediklerini belirterek Bodrum Ticaret Odası’na kendilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç toplantıda yaptığı konuşmada Yarımadanın ekonomik özelliklerine dikkat çekerek, sektörel dağılımlara değindi. Bodrum’un bir çok özelliği ile diğer turizm ilçelerinden açık ara öne çıktığını ifade eden Eyinç, yıllara göre turizm verileri hakkında da istatistiki bilgiler vererek Bodrum’un turist sayısındaki artışı nitelikli turist ile sağlaması gerektiğine işaret etti. “Bugün buradaki toplantıdan çıkacak fikirler bizim için çok önemli.” diyen Eyinç, Bodrum’a ait doğru stratejik plan ve kalkınma planlarının yerel halkın ve paydaşların katılımıyla hazırlanması gerektiğini belirtti.

BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat Önder ise, 3. Stratejik planlarını hazırladıklarını açıklayarak, “2018 - 2023 Stratejik Planımızı Cumhuriyetin 100. Yıl hedefleri vizyonuyla hazırlamış bulunmaktayız. Yakında herkes bodto.org.tr web adresimizden bu planı edinebilecektir. Bu planın en önemli kısmı Sürdürülebilirlik terimine verdiğimiz önemdir. Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak adına yakın zamanda kurduğumuz BODTO Sürdürülebilirlik Ofisi çatısı altında projelerimizi yürütmekteyiz.” dedi. Akademik çalışmaların Bodrum’un pilot bölge olması ile uygulamaya geçmesi gerektiğine de işaret eden Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder, “Oda olarak ortak akıldan yanayız ve bunu oluşturmak için de Bodrum’un İnsan Kaynağı veri tabanını oluşturmuş durumdayız. Buradaki çok değerli sanatçılarımızın, akademisyenlerin ve bürokratların farkındayız ve bu kaynaktan da sürdürülebilirlik ofisimiz aracılığı ile faydalanmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.  

“Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçilirken katılımcılar, Bodrum’un hangi yaratıcı ve yenilikçi sektörlerle ve projelerle ön plana çıkması gerektiği hakkında fikir paylaşımında bulundu. Toplantıda Bodrum’da ekonomik çeşitliliğin sağlanması gerekliliği vurgusu ile kentin mevcut potansiyellerinin etkin kullanılarak sürdürülebilir ekonomik ve ilişkili mekânsal gelişmenin sağlanacağı rasyonel bir kentsel gelişim modeli yaratılabilir mi? Tarım ve turizme dayalı Bodrum ekonomisinden, alternatif, sürdürülebilir ve mevsimsel kırılganlığı olmayan bir yaratıcı ekonomik gelişim modeli üretebilir mi? Kültür tabanlı ekonomik gelişme sağlanabilir mi?” gibi sorulara toplantıda cevap arandı.

Toplantı sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç tarafından Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu’ya Bodrum hakkındaki bilimsel araştırma projeleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 30.05.2020 tarihinde yazdırılmıştır.