İLAN VE REKLAM VERGİSİ HAKKINDAN BİLGİLENDİRME

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gelen 21.12.2018 tarihli yazıda; İlan ve Reklam Vergisi hususunda 2664 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükelleflere önemli sorumluluklar tevdi ettiği belirtilmektedir. Nitekim, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 13. Maddesinde “ilan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yine aynı Kanunun 16. Maddesinde “Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir.” şeklinde belirtilmiştir. Vergiye tabi unsurlara ilişkin bilgilerin zamanında beyan edilmesi ve verginin ödenmesi mükellefçe yerine getirilmesi gereken kanunlarla belirlenmiş bir zorunluluktur. Bu nedenle mükelleflere önemli görevler düşmektedir.

Üyelerimizin ilan ve reklam Vergisinin beyan edilmesi konusunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için, reklam unsurlarına ilişkin bilgi ve belgelerini 2019 yılı Ocak ayı bitimine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne bildirmeleri, ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan e-beyan linkinden beyan oluşturmaları gerekmektedir. Beyanname verilmemesi, verginin ödenmemesi durumunda cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınacaktır.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 13.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.