İL KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİ KURULU BAŞVURULARI

Temelleri Bodrum Ticaret Odası’nın çalışmaları ile atılan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulları 4 yılda bir yapılan İcra Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00-16:00 saatleri arasında Odamızda gerçekleşecektir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesine katılıp görev almak isteyen üyelerimizin aşağıdaki linkte bulunan Başvuru Formlarını Odamıza 02-25 Ocak 2019 tarihleri arasında teslim etmesi gerekmektedir.

Bodrum Ticaret Odası’na kayıtlı üyelerden seçilecek 30 kurul üyesi belirlenecektir.

Başvuru yapan üyelerden oluşan seçmen listeleri oluşturulduktan sonra, 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren askıya çıkacak olup, bunu takip eden süreçte İl İcra Komitesi üyeliği adaylık başvurusu yapmak isteyen kurul üyeleri bir dilekçe ve adli sicil belgesini en geç 18 Şubat 2018 2019’a kadar Odamıza teslim etmelidir.

Başvuru ve kayıt yaptırmak isteyen üyelerimizin dikkatine önemle sunarız.

Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmenin yanı sıra; Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları sunmak gibi görevleri olan TOBB KGK Bu kapsamda;

 • Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak,

 • Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak,

 • Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkânları yaratmak,

 • Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak,

 • TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde “Kadın Girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri” açmak ve bu merkezlerde özellikle AB ve diğer uluslar arası kadın girişimci kaynakları konusunda araştırmalar, risk sermayesi, Euroawards gibi konularda danışmanlık yapmak,

 • Kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir “Kadın Girişimciler Web Portalı” hazırlamak gibi çalışmalar yürütmektedir.

 • TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile koordineli olarak faaliyet gösteren TOBB İl Kadın Girişimci Kurullarımız 81 ilimizde kurulmuştur.

Kadın Girişimciler Kurulu Başvuru Formu

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nı indirmek için tıklayınız.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nı indirmek için tıklayınız.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar'ı indirmek için tıklayınız.​

Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek kurulun başlıca görevleri arasındadır.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu;

 • Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

 • GGK; eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek,

 • Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak politikaları belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek,

 • Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek,

 • Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Genç Girişimciler Kurulu Başvuru Formu

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nı indirmek için tıklayınız.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nı indirmek için tıklayınız.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar'ı indirmek için tıklayınız.​

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 20.06.2019 tarihinde yazdırılmıştır.