BODTO PERSONEL EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Bodrum Ticaret Odası Stratejik Plan ve Entegre Yönetim Sistemi gerekleri kapsamında personel eğitimlerine devam ediyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba günü Bilgi İşlem Danışmanı Mehmet Ali Demirci tarafından BODTO Bilgi İşlem 2018 Yılı Değerlendirme ve Siber Güvenlik Teknikleri eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime katılan personele 2018 yılında ki karşılaşılan kritik olaylar, çözüm önerileri ve bilgisayar kullanıcılarının dikkat etmesi gereken konular paylaşıldı. 2019 yılı için Siber Güvenlik öngörüleri kapsamında alınması gereken önemler görüşüldü.

BODTO Bilgi İşlem Kapasitesi üzerinde duruldu. Odamızın var olan teknolojik altyapısı, sunucu sitemleri, yedekleme sistemleri, siber güvenliğe ilişkin gerek donanım altyapısı gerekse prosedür bazlı uygulamalar gözden geçirildi. MERSİS, TOBB Üye Sistemi gibi üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak şekilde hizmet alabilmesini sağlamak adına teknolojik altyapı hazırlıklarının oluşturulması sağlandı. Bununla birlikte KVKK kapsamında alınması gereken önlemler tartışıldı ve Oda için uygulanabilirliği üzerinde duruldu. Siber güvenlik prosedürlerinin güncel kalması adına paylaşımlar yapıldı. BGYS gözden geçirildi, uzaktan eğitim modülleri ve siber güvenlik eğitimlerine ilişkin farklı yazılımların bilgisi aktarıldı ve Oda üyelerine sağlayabileceği katma değerler üzerinde duruldu.

Personelin de aktif olarak katıldığı eğitimde 2019 yılında Siber Güvenlik anlamında uluslararası sertifikalandırılma çalışmalarının başlaması için bilgiler paylaşıldı.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 20.06.2019 tarihinde yazdırılmıştır.