Askıya Alınması Uygulaması Hk.

TOBB’dan Odamıza 22/11/2018 tarih ve 17561 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlığı’nın 19/11/2018 tarihli e-mail yazısına atfen,  sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.

 

Konu ile ilgili  AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verilmektedir.

 

Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir.

 

Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerekmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7’nci Kısım 2’nci Bölümü incelenebileceği bildirilmiştir.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

 

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA     Uzman        T:03122049575  E:mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda Alıcı         Uzman        T:03122049947  E:aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman         T:03122049943 E:cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd.  T:03122049291 E:timured@ticaret.gov.tr    

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ   Uzman   T:03122049584  E:hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU      Uzman       T:03122049978  E:tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat Özmen          Uzman       T:03122049938  E:ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal Yüney   Mühendis    T:03122049296  E:yuneyf@ticaret.gov.tr  

Neslihan Yavuz        Uzman Yrd T:03122049594  E:yavuzne@ticaret.gov.tr
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 13.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.