İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TOPLANTISINA KATILDIK

Türkiye'de iklim değişikliği konusunda kapasitenin geliştirilmesi hibe programı (CCGS) kapsamında İklim Değişimi Azaltımı (CCMP – Muğla) projesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 162.900 Avro hibe almaya hak kazanmıştı. 15 Eylül 2017 yılında başlayan proje çalışmaları kapsamında Bölge paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla 3 Kasım Cuma günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmamızın ardından projenin 2. Ayağı atölyeler kapsamında 16 Şubat Cuma günü Eski Bitez Belediyesi Toplantı Salonunda paydaş toplantısı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleşen toplantıya, Odamız Halkla İlişkiler ve İletişim Birimi çalışanlarından Işın Barut katılırken, Bodrum ve Milas İlçelerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantıda yer aldı.

-Sorun küresel, çözüm herkese ait.

İklim değişikliği azaltımında paydaş kapasitesini arttırmayı hedefleyen proje için ilk atölye çalışmasının Bodrum'dan başladığını bildiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray, “Muğla gibi özel bir İlde yaşıyoruz, amacımız halkımıza temiz sağlıklı ve yaşanır bir çevre sunmak. Bu konudaki girişimlerimiz sonucunda, 2015 yılında GEKA desteği ile ilimizin çevreye olan etkisini belirlemek amacıyla karbon ayak izini çıkardık. Çevre koruma için belirlediğimiz eylem planı kapsamında AB destekli İklim Değişimi Azaltımı Projesini hayata geçirerek 15 Eylül 2016'da çalışmalarımıza başladık. 14 Kasım 2018'de bitmesini planladığımız bu proje ile kamu farkındalığı yaratmayı planlıyoruz. İklim değişimi sorunu küresel olsa da çözüm herkese ait.” dedi.

Çevre Şube Müdür Vekili Aylin Aydın Ertop ise proje kapsamında iklim değişikliği izleme merkezi kuracaklarını ve mobil uygulama ile sonuç verilerine ulaşılmasının mümkün olacağını açıklayarak şöyle dedi: “İklim değişikliğini izlemek için gerekli ölçüm ekipmanlarını alıyoruz böylece süregelen farklılıkları sürekli izleyip raporlayabileceğiz. Bunun yanı sıra halkın katılımını arttırmak için de İklim Değişikliğini Durdurabilirsin temalı etkinliklerimiz olacak.”.

Güneş En Büyük Doğal Kaynak

Proje Koordinatörü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ise bilgilendirme sonumu yaparak, iklim değişikliğinin etkinleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Güneş gibi bir kaynak varken bundan yeterince faydalanılmadığını vurgulayan Uyar, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekerek kömür ve doğal gaza kıyasla yenilenebilir enerjiden daha fazla kar elde edildiğini ve bu nedenle kömür ve doğal gaza yapılan yatırımların azaldığını belirtti. Güneş enerjisinin yanı sıra rüzgar enerjisine ve jeotermal enerjiye dikkat çeken Uyar, benzinin yerini de hidrojenin almaya başladığını vurguladı.

Atölye çalışması kapsamında Milas ve Bodrum'dan gelen ve Odamızın da temsil edildiği toplantıda bilgilendirme sunumlarının ardından iklim değişikliği ile mücadelede güçlü-zayıf yanlarımız, fırsatlar ve dezavantajlar belirlendi. Turizm, tarım ve sağlık sektörlerinde yerel idareler ve sivil toplum alanlarında iklim değişimi ile mücadelede neler yapılabileceği tartışıldı. Proje koordinatörü Prof. Dr. Tanay Sıtkı Uyar çalışma sonuçlarını değerlendireceklerini ve proje raporuna ekleyeceklerini belirtti. Atölye çalışması her grubun SWOT analizi sonuçlarını sunmasının ardından görüş ve önerilerin belirtilmesi ile sonlandı.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 19.08.2022 tarihinde yazdırılmıştır.