Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav Ücretleri Teşviki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda; 05 Aralık 2017 tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile MYK mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme ücretlerinin geri ödenmesi konulu teşvikin kapsamının genişletildiği belirtilmiştir.

Mülga mevzuat uyarınca, 2017 yılı sonu itibariyle sınav ve belgelendirme ücretlerinin yarısı geri ödenmekte iken, 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Kanun'un 56. maddesi ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretlerinin tamamının 2019 yılı sonuna kadar karşılanmasının mümkün hale geldiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda TOBB tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından 2019 yılına kadar yapılacak olan ve belge zorunluluğu kapsamında bulunan mesleki yeterlilik sınav masraflarının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

5 sektör ve 31 meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti sunan ve kapsamını her geçen gün genişleten TOBB MEYBEM kanalıyla, Oda ve Borsaların işbirliğiyle 81 il ve 160 ilçede belgelendirme ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Daha etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi amacıyla TOBB MEYBEM merkez ofisinin TOBB yerleşkesi içinde yer alan TOBB İkiz Kuleler C Blok 15. Kat olmuştur. (Açık adres: Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9.Km TOBB İkiz Kuleler C Blok 15. Kat Çankaya /ANKARA)

Konuya ilişkin olarak, kapsamı genişletilen ücret teşviki ile ilgili TOBB MEYBEM ile yapılacak yazışma ve doküman gönderilmesi konularında yeni adresin kullanılması önemlidir.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 13.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.