7033 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖRÜŞ&ÖNERİLER

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Kanunun haftasonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik üretiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1,3,4,5,6,19,26,27,28 ve 74.maddeleri kapsamında uygulamanın iyileştirilmesi için görüş ve önerilerinizi Odamızla paylaşmanızı önemle rica ederiz.

“7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 22.02.2024 tarihinde yazdırılmıştır.