BODRUM TİCARET ODASINDAN DUYURU

2017/1 Seri Nolu Emlak Vergisi İç Genelgesine göre,  2018 yılında uygulanacak Emlak Vergisi değerlerinin tespiti ile ilgili Takdir Komisyonunca belirlenen Arsalara ait asgari ölçüde m2 birim fiyatları 213 Sayılı Kanunun mükerrer 49.maddesi gereğince Odamızda ilan edilmektedir.

 

Takdir Komisyonunca belirlenen değerleri gösterir cetvelleri incelemek isteyenlerin 06/07/2017 – 07/08/2017 tarihleri arasında Odamız Danışma Personeline taleplerini iletmeleri ile incelemeleri sağlanacaktır.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 30.11.2021 tarihinde yazdırılmıştır.