TÜRKİYE-JAPONYA EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Ülkemiz ile Japonya arasında “ekonomik ortaklık anlaşması” imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmadan ülkemizce en üst düzeyde menfaat sağlanabilmesi amacıyla farklı hizmet sunumları açısından Japon piyasasında karşılaşılan mevzuat ve uygulamaya ilişkin engeller ile hizmet sunucularımızın rekabet gücü açısından potansiyel arz eden sektörlere ilişkin değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğundan, görüş ve önerilerin Odamıza iletilmesi önemle rica olunur.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 01.06.2023 tarihinde yazdırılmıştır.