KOBİ Bilgi Sistemi Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen 14.04.2017 tarih ve 6285 sayılı yazıda;

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların artırılması hedefine yönelik olarak 2001 yılında kabul edilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler(KOBİ) tarafından, kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görüldüğü belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde çalışmalar yürütülmüş ve KOBİ bilgi Sitesi (www.kobi.org.tr) ilgili kurum/kuruluşların katkıları ile 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Genelge ile TOBB bünyesinde kurulmuştu.

Kurulduğu günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiye hizmet veren, KOBİ' lerin kurulu aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması, desteklere erişimi ve nihayet kapanış aşamasına kadar tüm konularda rehberlik eden ve ihtiyaç duydukları birçok bilgiyi bir arada sunan KOBİ Bilgi Sitesinin artık günümüz itibariyle hem teknolojik hem de içerik bakımından güncellenmesi ve zenginleştirilmesi konusunda yenilenme çalışmasına başlanmıştır. Bu noktada belirtilecek görüşlerin sitenin geliştirilmesi açısından çok önem arz etmektedir. Bu doğrultuda KOBİ Bilgi Sitesi hakkında görüş ve öneriler için www.kobi.org.tr adresi altında bir beklenti anketi uygulamasına başlanmıştır.

KOBİ bilgi sitesinde yer alan anketi 18/04/2017 tarihine kadar doldurarak, bu çalışmaya katkı vermeniz önemle duyurulur.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 17.06.2024 tarihinde yazdırılmıştır.