TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI 5. BİLEŞEN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı oluşturulduğu, oluşturulan programın eylem planı 5. Bileşeni kapsamında, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün arttırılması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çeşitli destekler öngörüldüğü belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, lojistik firmalarının; ortak proje yürütme, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama ve benzeri hususlarda işbirliği yapabilmeleri için KOSGEB tarafından hazırlanan İşbirliği Güçbirliği Destek Programı çerçevesinde verilmesi planlanan desteklere herhangi bir başvuru olmadığı, TÜBİTAK tarafından hazırlanan sonuç odaklı, izlenilebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurtiçinde yapılan AR-GE desteklerine ise çok az sayıda proje başvurusu alındığı belirtilerek, alınan destek programlarının üyelerimize duyurulması konusunda yardım talep edilmektedir.

Alınan yazı ve eklerine http://tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php sayfasından ulaşılabilirsiniz.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 17.06.2024 tarihinde yazdırılmıştır.