İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EASI) TANITIMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı, yeterli ve insana yaraşır sosyal korumayı, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleyi, çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı'na (EASI) katılım anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında Şubat 2015'te imzalanmış, Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu Kararı ise 21/05/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen 09/02/2016 tarihli ve 26905855-745-E.360 sayılı yazıda anılan Programın ülkemizdeki tanıtım ve faaliyetleri ve koordinasyonundan Daire Başkanlıklarının sorumlu olduğu belirtilmiştir. Tüm katılımcı ülkeler için Programa ayrılan toplam bütçe yaklaşık 920 milyon Avro olup, bütçenin % 61'ini İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS); % 18'ini Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ve % 21'ini Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı oluşturmaktadır. Yazıda devamla, söz konusu Program kapsamında Ülkemizin yaklaşık 755 milyon Avro bütçeyi kapsayan PROGRESS ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerinden faydalanabileceği bilgisi verilmektedir. Bu programdan ülkemizin yeterince faydalanabilmesi amacıyla potansiyel proje başvuru sahipleri ve/veya faydalanıcıları ile ilgili paydaşların bilgi edinmeleri için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/easi.aspx linki verilmiştir.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 21.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.