DOĞRUDAN KEFALET PROTOKOLÜ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza gelen yazıda, KOSGEB'in 26.02.2016 tarihli yazıya atfen, 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan, “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere Kredi Garanti Fonunun (KGF) Doğrudan Kefaleti Protokolü, KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibariyle “KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği bildirilmiştir.

Protokolün yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan iş ve işlemlerin, 27.06.2014 tarihli protokol hükümlerine göre yürütüleceği bildirilmekte olup, yenilenen ve 09.02.2016 tarihinde imzalanan söz konusu protokol Ek'te sunulmaktadır.

Ek: KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolü için tıklayınız.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 23.08.2019 tarihinde yazdırılmıştır.