MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU ÖNEMLE DUYURULUR

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.

23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanunda;

·        Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

yönünde madde yer almaktadır.

Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiş olup bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete'de 2015/1 No'lu tebliğ yayımlamıştır.  40 meslek grubuna 1 yıl içinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu grupta yer alan meslek grupları 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalıştırılamayacaktır.

Bu meslekler şunlardır;

1

Ahşap Kalıpçısı (seviye3)

21

Isı Yalıtımcısı (seviye3)

2

Alçı Levha Uygulayıcısı (seviye3)

22

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli (seviye3)

3

Alçı Sıva Uygulayıcısı (seviye3)

23

İnşaat Boyacısı (seviye3)

4

Alüminyum Kaynakçısı (seviye3)

24

İskele Kurulum Elemanı (seviye3)

5

Bacacı (seviye3)

25

Kaynak Operatörü (seviye4)

6

Bacacı (seviye4)

26

Makine Bakımcı (seviye3)

7

Betonarme Demircisi (seviye3)

27

Makine Bakımcı (seviye4)

8

Betoncu (seviye3)

28

Makine Bakımcı (seviye5)

9

Çelik Kaynakçısı (seviye3)

29

Otomotiv Elektromekanikçisi (seviye5)

10

Direnç Kaynak Ayarcısı (seviye4)

30

Otomotiv Mekanikçisi (seviye4)

11

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli (seviye4)

31

Otomotiv Montajcısı (seviye3)

12

Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (seviye3)

32

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (seviye3)

13

Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (seviye4)

33

Panel Kalıpçı (seviye3)

14

Doğalgaz İşletme Bakım Operatörü (seviye4)

34

Plastik Kaynakçısı (seviye3)

15

Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (seviye3)

35

Seramik Karo Kaplamacısı (seviye3)

16

Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (seviye4)

36

Ses Yalıtımcısı (seviye3)

17

Duvarcı (seviye3)

37

Sıvacı (seviye3)

18

Endüstriyel Boru Montajcısı (seviye3)

38

Ses Yalıtımcısı (seviye3)

19

Hidrolik Pnömatikçi (seviye4)

39

Tünel Kalıpçısı (seviye3)

20

Hidrolik Pnömatikçi (seviye5)

40

Yangın Yalıtımcısı (seviye)

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

Konu hakkında detaylı bilgi için Bodrum Ticaret Odasıyla iletişime geçebilirsiniz.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 13.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.