YOLCU TAŞIMACILIĞINDA SINIR KAPILARINDAKİ YIĞILMALAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda belirtildiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde, uluslararası yolcu taşımalarının daha verimli, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yazıya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 30.11.2021 tarihinde yazdırılmıştır.