K BELGELERİ MEVZUATI HAKKINDA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, unvan veya nevi değişikliği yapması halinde, değişikliğin gerçekleşmesinden önce gerçekleştirdikleri sözleşmeler hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 21.01.2016 tarihli yazının bir örneğine http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php  adresinden ulaşılabilirler.
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 27.03.2023 tarihinde yazdırılmıştır.