BODTO Personeline “Süreç Yönetimi Ve Uygulamaları” Konulu Eğitim Verildi
Bu süreçlerin sorumluları ve birim yöneticilerinden oluşan 1 no'lu Kalite Çemberi, 15.10.2014 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda personele problem çözme teknikleri konusunda eğitim verildi. Konu kapsamında uygulanan Beyin fırtınası ve SWOT analizi yöntemleri üzerinden de örnek uygulamalar yapıldı.

“Süreç Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi”, 15.10.2014 tarihinde başlayan çalışmanın devamı olarak Akreditasyon ve Entegre Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında 3.11.2014 tarihinde Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonunda, tüm personele yönelik olarak Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder'in anlatımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde Odamız birimlerinin “BODTO Temel Süreçleri” ile “BODTO Ortak Süreçleri” hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder, hazırlanan 15 ortak süreç için bilgilendirme yaptı. Oluşturulan bu ortak süreçlerde yedekleme sisteminin kurularak her bir çalışanın farklı süreçlerde bilgi sahibi olunması sağlanacak. Bu sayede takım ruhuyla birlikte daha güçlü, kalıcı ve devam eden işlere imza atılacağı vurgulanmaktadır.

Yeni stratejik planımız ile BODTO Entegre Yönetim Sistemi de içine alınarak; Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim Kurulu ile birlikte Yönetim Sistemi güçlendirilmiş oldu. Uygulamalarda ise “BODTO Ortak Süreçleri” oluşturularak Süreç Yönetimine geçilmiş ve Performans Değerlendirme Sisteminin Sonuçlarının daha olumlu yönde etkilendiği gözlenmeye başlandı. Personelin süreç yönetim sistemine sahip olması, takım çalışması ile iletişim kurarak birlikte hareket etmesi yönünde bilgiler aktarılırken, personelle birlikte Yönetim Kurulu ve Meclisin ortak hareket ederek gelişen ve kendini sürekli yenileyen bir oda olmanın bu vesile ile geliştirileceği belirtildi.

Süreç Yönetim Sistemi uygulamaları geliştikçe üst Yönetim organları ile birleşik hale gelerek “Yönetişim” kavramı hayata geçirilmiş olacak.

Eğitimin sonunda Prof. Dr. Fuat Önder; "Akreditasyon ile yenilikleri ve dünyadaki Ticaret Odalarının kalitesini yakalarsınız, eğer yeniliklere devam ederseniz; bu sefer onlar sizi yakalamak için uğraşırlar.” diyerek konunun önemini vurguladı.
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 13.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.