Ticaret Sicil Müdürlüğü Münfesih İlanları

1) 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak çıkartılan, “Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ”in 5. maddesine göre münfesih olduğu tespit edilen Limited ve Anonim şirketler ile Kooperatifler ilişkin ihtarlar ilan edilmiştir.

Tebliğin 6. madde uyarınca yapılan ihtara ve ilanlara rağmen iki ay içerisinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen yahut durumunu Kanuna uygun hale getirmeyen veya faaliyette bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket veya kooperatiflerin kayıtları resen silinecektir.

2) 27 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'nin 28541 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında ticareti terk ettiği Oda Sicil Müdürlüğünce tespit edilerek oda üyeliği silinen ve Ticaret Sicili kayıtlarının da silinmesi için Müdürlüğümüze bildirilen unvan ve Ticaret Sicili Numaraları bildirilen gerçek kişilerin kayıtları resen silinecektir.

Ekli listelerde ismi bulunan ve itirazı olanların müdürlüğümüze müracaatla itirazlarını bildirmeleri, itiraz sebeplerini, varsa belgeleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğü

Tasfiye Listesi

1. Murat-Tur A.Ş.

2. İkigül Tur. Ltd. Şti.

3. Eren Turizm İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi

İhtar Listesi
1. Liste 1
2. Liste 2
3. Liste 3
4. Liste 4
5. Liste 5
6. Liste 6

7. 2014 Münfesih

8. Oda-Vergi Terk 1

9. Oda-Vergi Terk 2

10. Oda-Vergi Terk 3

11. Oda-Vergi Terk 4

12. Oda-Vergi Terk 5

13. Oda-Vergi Terk 6

14. Oda-Vergi Terk 7

15. Oda-Vergi Terk 8

16. Oda-Vergi Terk 9

17. Oda-Vergi Terk 10

18. ODA TERK-2015 İhbar ilan

19. Vergi Dairesi Terk 2015 ihbar ilan

20. GENEL KURUL YAPMAYAN-2015 İhbar ilan

Genel Kurul Yapmayanlar

1. Genel Kurul Yapmayanlar 1

Kaydı Silinenler

1. Liste 1

2. Liste 2

3. Liste 3

4. Liste 4

5. Liste 5

6. Liste 6

7. 2014 Münfesih Terkin

8. Liste 7

9. Liste 8

10. Liste 9

11. Liste 10

12. Liste 11

13. Liste 12

14. Liste 13

15. Liste 14

16. Liste 15

17. Liste 16

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 17.06.2024 tarihinde yazdırılmıştır.