BODTO Konferans Salonunda İkinci Kümelenme Toplantısı

Dış Ticaret Müsteşarlığının Türkiye Kümelenme Stratejisi Projesi kapsamında hazırlattığı “Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için Yol Haritasını” uygulamaya geçirmek amacıyla 5 aydır çalışmalar yapan Bodrum Yat İmalatçıları İş Kümesi Danışma Kurulu (Bodrum ayağı) 8 Eylül 2009 tarihinde Bodrum Ticaret Odası Konferans salonunda toplandı. Toplantıda İçmeler ve Tavşanburnu bölgelerinin imar sorunları tartışıldı.
İçmeler tersaneler bölgesinin bir bölümü Bodrum bir bölümü Yalıçiftlik belediyelerinin imar alanı içinde yer almaktadır. Yapılan toplantıda iki belediyenin ortak planlama yapmasının gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Tersaneler bölgesi için uzun vadeli ve denizi de kapsayan bir bütüncül plan yapılması gerektiği vurgulandı.

Tersanecilerin işyeri işletme izin belgelerini en geç Mart 2010'a kadar almış olmaları zorunluluğu sektörü zor duruma sokmakta. Belediyelerin çalışmalarını hızlandırmaları ve işletme belgesi alım süresinin uzatılması için denizcilik müsteşarlığı ile görüşülmesi konusunda görüş alış verişi yapıldı.
Toplantıda Bodrum'da bulunan yat imalatçı, tedarikçi ve yan sanayinin tek bir çatı altında toplanması gerektiği vurgulandı. Konu ile ilgili araştırmalar başlatılmış ve Ekim ayında yapılacak Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Danışma Kurulu Toplantısında sektörü tek çatı altında toplayabilecek modeller tartışılacaktır.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 21.04.2019 tarihinde yazdırılmıştır.