Duyuru Arşivi
GECİKME ZAMMI ORANINA YENİ DÜZENLEME
Değerli Üyelerimiz,
21.07.2022 11:47

21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 5801 sayılı kararı kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gecikme zammı oranının” her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede  %1,6 olan gecikme zammı oranı %2,5’a çıkmıştır. Tüm üyelerimizin bilgisine önemle sunarız.