Duyuru Arşivi
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN AMBALAJI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Değerli Üyelerimiz,
18.05.2022 15:48

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “coğrafi işaret türevi ürünlerin ambalajında kullanılmak üzere tüketicilerin dikkatini çekecek ayırt edici işaret konusunda” Birliğe gönderilen 09.05.2022 tarihli yazıya atıfta bulunarak, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret türevi ürünlerin ambalajında kullanılabilecek ifadelere ilişkin aşağıdaki görüş ve önerilere yer verilmiştir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 46’ncı maddesinde “tescilli coğrafi işaretlerin sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi ve pazarlamasında faaliyet gösterenler” tarafından kullanılacağı ve “söz konusu coğrafi işaretlerin resmi coğrafi işaret amblemleri ile birlikte kullanılması gerektiğinin” hükme bağlandığı,

Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre “faaliyet gösterenler”, üreticiler ve pazarlama faaliyetinde bulunanlar olarak belirlendiği,

Dolayısıyla tescilli coğrafi işaretler ile resmi amblemler, Yönetmelikte tanımı yapılmış faaliyet gösterenler tarafından, tescil belgesinde belirtilen coğrafi sınırda ve üretim metodu ile üretilmiş olan ürünler üzerinde kullanılabileceği,

Öte yandan, Kanunun 44’üncü maddesinde “tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı”nın, tescil ettiren ile coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler tarafından önlenebileceğinin hükme bağlandığı,

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte, coğrafi işaret türevi ürünlerin üzerinde coğrafi işaretin ya da resmi amblemin kullanılması ile ilgili bir hüküm bulunmamakta olduğu,

Ancak, coğrafi işaretlerin ve resmi amblemlerin kullanılabileceği durumların Kanunda açıkça hükme bağlandığından, coğrafi işaret türevi bir ürün üzerinde o ürünün başlı başına coğrafi işaretli olduğu izlenimi verecek şekilde, coğrafi işaretin ya da resmi amblemin kullanılmasının Kanuna uygun olmayacağı,

Üreticilerin, coğrafi işaret türevi ürünlerin üzerinde özel bir işaret bulundurma hususundaki taleplerinin makul görülmekle birlikte, Kanun ve Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme bulunmamakta olduğu ve bununla birlikte, söz konusu ürünlerin ambalajı üzerinde “coğrafi işaret tescilli …….….. ürün kullanılarak üretilmiştir.” vb. açıklayıcı bir ifadenin yer almasının mümkün olduğu değerlendirilmekte olduğu belirtilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgisine önemle sunarız.