BODTO Haberleri
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE ÖNEMLİ DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
12.01.2022 09:58

5174 sayılı TOBB Kanunun 10.maddesi ikinci fıkrası “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tesbit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın OCAK ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede 2020-2021 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan Üyelerimizin 24/01/2022 Pazartesi gününe kadar ödeme yapmaları, adres ve durumları tespit edilememiş olan Üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde söz konusu yasa gereği yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Üyelerimizin kayıtları askıya alınarak Üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.