Duyuru Arşivi
HAMİLİNE PAY KAYIT SİSTEMİ (HPKS)
Değerli Üyelerimiz,
01.12.2021 13:52

31 Aralık 2021 tarihine kadar  Anonim Şirketlerde Hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanların bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sistemine ulaşmak için tıklayınız.