Duyuru Arşivi
EMLAK VERGİSİ BİRİM DEĞERLERİNE İTİRAZLAR HAKKINDA DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
02.09.2021 10:05

2021/1 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesine göre kurulmuş Takdir Komisyonunun 2022 döneminden itibaren emlak vergisine esas olmak üzere taşınmazlara ait asgari m2 birim tespiti kararı 01.07.2021 tarihinde Odamıza tebliğ edilerek askıya çıkartılmıştır.

Takdir Komisyonu m2 birim değeri tespitine karşı, Muğla Vergi Mahkemesinde m2 birim değerlerine itiraz mahiyetinde mal sahiplerince 30 gün içerisine dava açma hakkı vardır. İş bu süre adli tatil süreleri içerisine denk geldiğinden davalar bireysel olarak 07.09.2021 tarihine kadar açılabilecektir.

Her bir mahalle için ayrı ayrı çok sayıda Takdir Komisyonu kararı mevcut olduğundan odamız açısından tek bir dava açılamamaktadır. Bu nedenle Odamız üyelerinin hak kaybına uğramaması için dava açma süresinin 07.09.2021 tarihinde sona ereceği konusunda bilgilendirme yapılması gereği hasıl olmuştur.

Örnek dava dilekçesi ekte bilgilerinize sunulmuş olup, konunun dikkatle incelenmesini önemle rica ederiz.

 

ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ