BODTO Haberleri
VALİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA YILIN İLK EKONOMİ TOPLANTISI YAPILDI
Değerli Üyelerimiz,
08.04.2021 15:05

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında ilin ekonomik durumu ve potansiyeli ile ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirildiği “Ekonomi Değerlendirme” toplantısı 07 Nisan 2021 Çarşamba günü gerçekleşti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi  Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcıları M. Suphi Olcay ve Murat Kahraman, ilçe kaymakamları, ilin ekonomik aktörleri, esnaflar, iş insanları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılık, su ürünleri, madencilik özellikle de mermercilik sektöründe ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kamu ve özel sektör yatırımlarının artarak devam ettiğini söyleyen Vali Orhan Tavlı, son yıllarda ilimiz genelinde eğitimden sağlığa, spordan tarıma, orman ve su işlerinden ulaştırmaya, aile çalışma ve sosyal hizmetlerden, kültür ve turizme kadar her alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vali Orhan Tavlı konuşmasına şöyle devam etti:

“İlimizdeki istihdamın %26,5’i tarım, %54,1’i hizmet ve %19.4’si sanayi sektöründedir. Muğla’mız turizm gelirleri bakımından da İstanbul ve Antalya’nın ardından 3. büyük ildir.

İlimizin ekonomik durumu ile potansiyelini değerlendirmek, deniz ticareti ile ticaret ve sanayi odası faaliyetleri, vergi düzenlemelerindeki yenilikler ve İŞKUR faaliyetleri hakkında bilgi ve istişarede bulunmak üzere düzenlediğimiz il ekonomi toplantısında, ilimizin kalkınmasını sağlayacak, kamu ve özel sektör tarafından yapılan ve yapılması beklenen çalışmalar konusunda bilgi edinmeyi, çeşitli kesimlerin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini almayı amaçlıyoruz.  Bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın sunumları alınacaktır. Toplantıda dile getirilen sorunlar, kurumlar arası diyalogla ve üst makamlara iletilerek çözülmeye çalışılacaktır.

Ekonomimizi ilgilendiren talep, görüş ve önerileriniz ile İlimizin kalkınmasına yönelik her türlü katkınız bizim için önemlidir. Toplantının hayırlı olması, ilimiz ekonomisine azami katkı sağlaması dileklerimle hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek açılış konuşmasını yaptıktan sonra Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Bodrum Deniz Ticaret Odası tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıda tüm sektörlerde faaliyet gösteren, katkı sağlayan yatırımcılar, iş insanları için yatırımların devam etmesi, üretimin artırılması, istihdamın yaratılmasına yönelik uygulamaya yansıtılan teşvik, destek ve hibe politikaları hakkında Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı ve Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce detaylı bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda söz alan BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya yaptığı konuşmada; “Bütün ülke ekonomisi gibi Muğla ekonomisi de olağanüstü koşullardan geçmektedir. İstihdamın eksilmeden devam ettirilmesi bugün en öncelikli sorunumuzdur o yüzden istihdam üzerindeki vergilerin hafifletilmesi, istihdamın özendirilmesi ve bu konuda pratik teşviklerin hayata geçirilmesinin çok uygun olacağı kanaatindeyiz. İlimizdeki 118 bin gelir vergisi mükellefinin çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli mükellefler oluşmakta olup şu dönemde gelirlerimizde önemli dalgalanmalar olmaktadır. Dolayısıyla kamuya olan takvimli borçların zamanında ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bunun için firmalarımızın kamuya olan borçlarının %18 banka faizi yada temerrüt faizi ile ödemeleri öldürücü olmaktadır. Sayın Bakanlığımız gelecek vaat eden ve istihdama katkısı olan bu firmalarımızdan bir yıl içinde ödeme taahhüttü alarak daha uygun faiz ile taksitlendirme yapabilir. Enerji artık bütün sanayicilerimizin ve tesislerimizin en önemli maliyet kalemlerinden biridir. Kısa zamanda sanayicilerimizin ve turizm tesislerimizin güneş enerjisi santralleri kurabilmelerinin önündeki engeller hızla kaldırılmalıdır. Firmalarımızın kamu arazilerini kullanmaları teşvik edilmeli ve özendirilmelidir. Karmaşık teşvik ve istisnaların anlaşılabilir şekilde, kolay uygulanabilir ve mükellef dostu haline getirilmesini işletmeler olarak bekliyoruz” diyerek üye taleplerini dile getirdi.

Sunumların akabinde görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.