Duyuru Arşivi
GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ
Değerli Üyelerimiz,
26.03.2021 16:52

Muğla Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen 15/03/2021 tarihli yazıda; Genel Kurul Toplantıları konusunda bilgi paylaşılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 01/03/2021 tarihinde "yeni kontrollü normalleşme süreci"ne dair temel usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalara istinaden İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 02/03/2021 tarihli Genelge'de kooperatif genel kurullarının toplanmasına ilişkin düzenlenmelere de yer verilmiştir. Son olarak Ticaret Bakanlığı’nın yetki alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında Bakanlık Makamının 11/03/2021 tarihli Onayı ile;

  • Kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararın önüne geçebilmek amacıyla 30/04/2021 sonrasına ertelenmesi,

  • Ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi,

  • Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere, ilin toplantı tarihinde "çok yüksek riskli" grupta yer almaması ve toplantıya ilgili Valilikçe izin verilmesi halinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabilmesi,

Yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantıları, 2020 yılı olağan genel kurul toplantıları ile ayrı ayrı yapılabileceği gibi kooperatif yönetim kurullarının tercihine göre, toplantılarda geçirilecek zamanın daha kısa tutulması ve toplantıların daha hızlı bitirilmesi bakımından birleştirilerek 30/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılabilecektir.