Duyuru Arşivi
SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
Değerli Üyelerimiz
28.12.2020 14:46

Muğla Valili Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen25/12/2020 tarihli yazıda; Kamu alanlarında yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini saplamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda;

  • 4734 Saylı Kamu ihale Kanununun 3. Maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi gereğince “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunundan istisna tutulmuştur.

  • Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) olarak adlandırılan söz konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlendiği ve “Sanayi İşbirliği Projelerinin uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ın 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanmıştır.

  • SİP uygulamasına tabi kamu ihalelerinde; ihale sürecinin Bakanlığımız ile koordineli olarak yürütüldüğü, savunma sanayiindeki sanayii katılımı ve offset uygulamasına benzer şekilde, ihalelere teklif veren isteklilerden, yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı taahhütlerinin alındığı ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütlerin önemli rol oynamaktadır.

  • Konu ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sayfasından adresinde yayımlanmakta olan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” , “Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi” ve SİP uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alınabilmektedir.