BODTO Haberleri
KONAKLAMA TESİSLERİNDE UYGULANACAK STANDARTLARA İLİŞKİN EK TEDBİRLER
Değerli Üyelerimiz,
08.07.2020 15:30

İçişleri Bakanlığımızın belirtilen Genelgeleri doğrultusunda; Muğla Valiliği tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur.

 1- 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de Covid­19 salgınına yönelik tedbirlere uyulması büyük önem taşımaktadır. 

Yardım toplama faaliyetinin kapsayacağı İl ve İlçe durumuna göre izin vermeye yetkili merciler olan Vali ve Kaymakamlarımızca yardım toplama izni başvuruları değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun “Başvurunun incelenmesi ve izin” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan “İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır” hükmü doğrultusunda;

Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid­19 salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.) istenilmesi yöntemlerinin; sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturacağından pandemi süresince izin verilmemesine;

2-Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin; Covid­19 salgınının yayılma riskini artıracağından pandemi süresince izin verilmemesine;

    3- 2860 sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de; başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmasına, 

    4- Görülen lüzum üzerine İçişleri Bakanlığının ilgi (b) Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar veTedbirler konulu Genelgesine Denetim bölümünden öncegelmek üzere "G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI" başlıklı bölüm eklenmiş olup ilgili kararlar alınıştır.

• Covid19 kapsamında olağanüstü pandemikoşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak vealınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmekiçin Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansıkoordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen,uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzeysağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerinegetirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığınısağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 odave üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özelidaresi ruhsatlılar dahil) alınmasının zorunlu olmasına;

• Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı alabilmeleri için 15/7/2020tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyetegeçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye TurizmTanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresindebelirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirereksertifika almalarına;

• Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğugetirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyetgösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatıve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklıkalmak kaydıyla, işletmenin faaliyetlerine son verilmesine;

    5- Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid­19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla ilgi (a) Genelge ile “Lunapark ve Tematik Parklar” gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine “Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin” eklendiği bildirilmektedir. Bu kapsamda;

 İlimizde bulunan lunapark ve tematik parkların 06.07.2020 tarihinden itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyet gösterebilmelerine; 

 • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgi (b) yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanmasına;

• Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasına;

• Giriş­ çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi, girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınması ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemelerinin yapılmasına;

• Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmasına;

• Personele Covid­19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilmesine;

• Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmelerin kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışmalarına;

• Covid­19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine;

Kaymakamlıklarımız tarafından faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, karar verildi.