Duyuru Arşivi
İL HIFZISIHHA KURULU KARARINA YÖNELİK UYGULANACAK TEDBİRLER
Değerli Üyelerimiz,
08.07.2020 15:25

İçişleri Bakanlığımızın belirtilen Genelgeleri doğrultusunda; Valiliğimiz tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur.

   1- Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları ilgi (a) Genelge iptal edilmişti.

Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların Başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılması gerekmektedir.

Bu kapsamda İlimizde;

      ​01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların Başkanlığında muhtar/halk toplantılarının aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla yeniden başlatılabilmesine;

2 ­ Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

3­ Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine,

4­ Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

          - Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına; (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

​           - Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesi, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

  ​   -  Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske kullanması, bu amaçla toplantı mekânlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,

  - Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

  - Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

   - Toplanı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

  - Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekânların tercih edilmesine,

- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

- Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “COVID-19 kapsamında klima/iklimlendirme sistemlerinde alınacak önlemler”e uygun hareket edilmesine,

- Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID­19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ve havalandırılmasına,

Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesi,

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılması, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,

Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,

Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,

Sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine;

5- İlimiz 16/04/2020 tarih ve 2020/29 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kararı 2. Maddesinin iptal edilmesine;

6-  Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid­ 19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla ilgi (b) Genelgemiz ile “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu” gibi kültür­sanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgi (b)’de kayıtlı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid­19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgi (c)’de kayıtlı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile ilgi (a) Genelge ile İlimizde faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri”nin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesine;

Kaymakamlıklarımız tarafından; faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanmasına, 

6- İlimiz 27/05/2020 tarih ve 2020/47 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kararı 3. Maddesinin “abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulması” kararının iptal edilmesine;

İlimizde; Camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin; Avm, lokanta vb.. mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uymak kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren açılmasına; 

 7- İlimiz 13/05/2020 tarih ve 2020/42 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kararı 2. Maddesinin iptal edilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;

“İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazaryerleri, marketler, toplu olarak çalışılan işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ( araç içerisinde tek başına bulunulması ile lokanta, cafe vb..yerlerde yiyecek-içecek tüketimi esnasında hariç olmak üzere) konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımının zorunlu olmasına;

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; karar verilmiştir.