Duyuru Arşivi
TAKSİLERE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER
Değerli Üyelerimiz,
12.05.2020 15:24

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.05.2020 tarihli Ticari Taksi Hijyen Tedbirlerine ilişkin Genelgeleri gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda, Valiliğimiz tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur.

1- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenmesi/dezenfekte edilmesine, gerektiğinde ibraz edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin araçta bulundurulmasına;

2- Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesi ve aracın içinde mutlaka maske kullanmalarına;

3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulması, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmelerine;

4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine;

5- Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binmelerine izin verilmemesine;

6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılmasının sağlanmasına;

7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından; taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasına;

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.