Duyuru Arşivi
KAMU ARAZİLERİ ÜZERİNDEKİ TURİZM TESİSLERİ İÇİN ERTELEME
Değerli Üyelerimiz,
31.03.2020 19:09

31 Mart 2020 tarih ve 31085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği (398 sıra sayılı) yürürlüğe girdi.

 

Bu kapsamda dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirler 6 ay süreyle ertelendi. 

Milli Emlak Genel Tebliği ile ertelemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerinin ertelenmesi için başvuru şartı aranmayacak olup ertelenen alacaklar, süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Emlak Genel Tebliği (398 sıra sayılı) için tıklayınız.