BODTO Haberleri
KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Değerli Üelerimiz,
30.03.2020 16:23

Değerli Üyelerimiz,

30 Mart 2020 tarih ve 31084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile  “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yapılan değişiklikle başvurularda

  • 31.12.2020 ye kadar kullandırılacak hazine destekli kredilerde VERGİ ve SİGORTA BORCU yoktur belgesi aranmayacaktır. SGK ve vergi borcu olan işletmelerin borçlu olması durumunda bu borcun kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenecektir veya yapılandırılaaktır.
  • 31.12.2020 ye kadar kefalet limitleri KOBİ tanımına haiz yararlanıcılar için azami 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışındaki tüzel kişi yararlanıcıları için 350 milyon TL olarak uygulanacaktır.

Kararnamenin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle sunarız.