Duyuru Arşivi
MÜCBİR SEBEP SORGULAMA EKRANI AÇILDI
Değerli Üyelerimiz,
29.03.2020 14:15

Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde ( https://ivd.gib.gov.tr ) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep durumu sorgu sonucu ekranı açılmıştır.

Bu sayfada, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanıp, yararlanamadığına ilişkin sorgu sonuçlarına ulaşılmaktadır.

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları dikkate alınmıştır.

Diğer taraftan, mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Üyelerimizin sorgulama ekranını kullanarak kapsam da olup olmadığını kontrol etmelerini önerir, bilgilerinize önemle sunarız.

24 Mart 2020 tarihli ve 31078 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılan mükelleflere ilişkin "518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar bu sirkülerimizde özetlenmiştir.

1) Mücbir sebep kapsamında beyanname verme süreleri uzatılacak mükellefler kimlerdir?

Tebliğe göre aşağıdaki mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

2) Ertelenen vergi ödevleri nelerdir?
 

Tebliğ kapsamında, yukarıda sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine aşağıdaki özet tabloda yer verilmiştir.

Dönemi

Konusu

Beyan Tarihi

Ödeme Tarihi

Yeni Beyan Tarihi

Yeni Ödeme Tarihi

Mart

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Form Ba-Bs

30.04.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

e-Defterlerin Oluşturulması

30.04.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi

30.04.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

Nisan

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Form Ba-Bs

1.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

e-Defterlerin Oluşturulması

1.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi

1.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

Mayıs

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

Form Ba-Bs

30.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

e-Defterlerin Oluşturulması

30.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok

Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi

30.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

Ödeme Yok