Muğla Odaları Haberler
BÜYÜK MAĞAZALARA YÖNELİK DÜZENLEME HAKKINDA DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
27.03.2020 10:43

Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde
marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dâhil
olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun
hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anılan Kanun'un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini
"Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en
az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlamaktadır.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arz
eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dâhil olmadığı sonucuna
ulaşılmaktadır.