Duyuru Arşivi
RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN GENELGELER
Değerli Üyelerimiz,
26.03.2020 17:40

Mart ayından bu yana etkileri ülkemizde de hissedilmeye başlanılan covid-19 pandemisi kapsamında alınan kararlar ve Resmi Gazetede yayınlanan karar aşağıdaki listede özetlenmiş olup detaylara linklerden ulaşabilirsiniz.

  1. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Kısa Çalışma ödeneği ve kiralamalar başta olmak üzere pek çok başlıkta düzenlemeler

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

  1. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf

  1. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf

  1. Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-18.pdf

  1. COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-3.pdf

  1. Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-9.htm

  1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-10.htm