BODTO Haberleri
MUĞLA TEKNOPARK'TA KİRALAMALAR BAŞLADI
Değerli Üyelerimiz,
28.09.2020 12:30

Odamızın ilk kuruluş fikrinden itibaren katkı verdiği, Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi;  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca  12.10.2015 tarihli ve 2015/8165 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilân edilen  11.11.2015 tarihli ve 29529 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve “Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ilk günden bu yana kurucu ortağı olduğumuz MUĞLA TEKNOPARK A.Ş. olarak 21.02.2020 tarihinde faaliyete geçti.

Bu projede, Muğla İlimizin uluslararası rekabet gücünü artırarak, teknolojik yatırım ve girişimciliğin desteklenmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme, yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması, gıda, tarım, su ve doğal kaynakların kullanımının etkinleştirilmesi, kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi gibi Ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefiyle Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen girişimciye Kanun ve Yönetmelik uyarınca yer tahsisinin yapılmasına başlandı.

 

Bölgede faaliyet gösteren üyelerimiz, bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde bulunan şirket binalarında yer kiralayabileceklerdir.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Muğla Teknopark A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut S. Kocadon, “2015 yılında başladığımız teknopark yolculuğunda Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi I. Etaba ait İdari Bina, Kuluçka Merkezi, Trafo Binası ve Sarnıç Kaba İnşaatı tamamlandı. Muğla Teknopark’ta gıda, tarım ve hayvancılık, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, mobil iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri alanında; aşı, biyomalzeme, biyomedikal ekipman, ilaç gibi öncelikli teknolojik sektörlerin yer alacak. Muğla Teknopark İlimize ve ülkemize bir katma değer kazandıracak ve Ar-Ge’ye dayalı firmalara önemli avantajlar sağlayacaktır. Başta Sayın Valimiz Esengül Civelek olmak üzere tüm Muğla Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulumuz özverili çalışmalarıyla artık Muğla’nın yenilikçilik potansiyelini geliştireceğiz.”diyerek firmaları teknoloji geliştirme bölgesinde çalışmaya davet etti.

Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alacak Ar-Ge firmalarının muafiyetleri şöyledir;

  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
  • Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
  • Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler.
  • 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri bu firmalara da sağlanır.
  • Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulabilir.
  • Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Bu konuda daha fazla bilgiye ve başvuru formlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

MUĞLA TEKNOPARK AŞ:

 http://www.muglateknopark.com.tr/tr

  • E-Posta Adresi

-tgb_mugla@muglateknopark.com.tr

-filizoner@mu.edu.tr

  • Açık Adres

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü, Araştırma Laboratuvarı Merkezi (ALM) Kötekli Kampüsü PK: 48000 Menteşe/Muğla

  • Telefon Numaraları

+90 252 211 54 31