BODTO Haberleri
DUYURU
Sayın Üyelerimiz,
02.12.2019 17:25

5174 sayılı TOBB Kanunu gereğince Odalara üye olan firmalar üyeliklerinden dolayı her yıl Yıllık Aidat ve Munzam Aidat ödemek zorundadırlar. Söz konusu aidat tutarı yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Aidat borçlarınızın zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan oranda günlük olarak hesaplanarak Gecikme Zammı tahakkuk ettirilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 9. maddesi kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidatlar ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarına ilişkin yönetim kurulunca verilen kararların ilan hükmünde ve icra dairelerince yerine getirileceği hükmünü içermektedir.

Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için Odamıza güncel aidat borcu olan üyelerimizin aşağıda belirtilen ödeme şekillerinden biri ile borçlarını ödemeleri önemle duyurulur.

Aidatlarınızı www.bodto.org.tr web sitemiz ana sayfasındaki Hızlı Aidat Ödeme Nasıl Yapılır seçeneğinden kredi kartı ile ödeyebilir ya da Odamız veznesine yatırabilir, aşağıdaki banka hesaplarına havale edebilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

-Garanti Bankası Bd.Sb. TR77 0006 2000 3090 0006 2991 04

-Halk Bankası Bd.Sb. TR06 0001 2009 2640 0016 0000 90

-İş Bankası Bd.Sb. TR69 0006 4000 0013 6100 8602 29   

Aidat Boçlarına kredi kartı ile taksitlendirme kolaylığı

Odamız Bankalarla protokol imzalayarak üyelerimizin gecikmiş aidatlarını 4-6 taksite bölerek Odamız veznesinde kredi kartıyla ödeme imkanı sağlamıştır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 316 14 12 ve 313 84 05 no.lu telefonlarından dahili117,130,114 numaralarından ya da

maliidariisler@bodto.org.tr adresine e-posta göndererek öğrenebilirsiniz.